Impresum

Naziv:

Henkel Croatia d.o.o.

Adresa:

Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb

Direktor:

Željko Smodlaka

Telefon:

00385 1 6008 222

Telefax:

00385 1 6008 242

E-mail:

Registrirano kao:

društvo sa ograničenom odgovornošću

Vlasnička struktura:

100% strani kapital Henkel CEE GmbH, Beč

Matični broj:

36 01 609

 

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar - Trgovački sud u Zagrebu
Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar (MBS/OIB) - MBS: 080016506, OIB: 09730191730
Iznos temeljnog kapitala: 7.119.700,00 kuna, temeljni kapital uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Željko Smodlaka, predsjednik uprave
Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj računa: Raiffeisenbank Austria d.d.,Petrinjska 59, Zagreb, Žiro r.:2484008-1100198221, IBAN HR2124840081100198221; Zagrebačka banka, Žiro  račun: 2360000 - 1101990395